STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Szkolny doradca zawodowy

Kontakt

R E K R U T A C J A

SUKCESY

Osiągnięcia

Stypendium

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2011/2012
Prymus Opolszczyzny
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Wolontariat

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2012/2013
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
Arkusze obserwacji
Sprawozdanie z pracy nauczyciela
Sprawozdanie z działań wychowawczych
Sprawozdanie lidera zespołu przedmiotowego
Sprawozdanie z działań profilaktycznych
Sprawozdanie z realizacji godzin
z art. 42 KN
Karta wycieczki
DOKUMENTY
Regulaminy
Ewaluacja wewnetrzna
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Karta motorowerowa 

 

NASZ PATRON

  

 

Władysław Anders (urodził się 11 sierpnia 1892 r. w Krośniewice-Błoniu (powiat kutnowski), zmarł 12 maja 1970 r. w Londynie) generał Wojska Polskiego.
Studiował na politechnice w Rydze. Podczas studiów został członkiem Korporacji Akademickiej Arkonia. Od 1913 r. w armii rosyjskiej, ukończył kawaleryjską szkołę oficerów rezerwy. Uczestnik I wojny światowej - jako porucznik dragonów dowodził szwadronem i został 3-krotnie ranny. W 1917 r. ukończył skrócony kurs Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu. Następnie brał udział w formowaniu oddziałów I Korpusu Polskiego. Po kapitulacji korpusu przed Niemcami wrócił do kraju i wstąpił do Wojska Polskiego. Szef sztabu Armii Wielkopolskiej w 1919 r. W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. dowódca 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
 

 

Po wojnie ukończył Wyższą Szkołę Wojenną w Paryżu. Od listopada 1925 r. komendant Warszawy. Podczas przewrotu majowego szef sztabu wojsk rządowych. Następnie w Generalnym Inspektoracie Kawalerii. W latach 1928-1939 dowódca Kresowej, a następnie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, z którą wyruszył na wojnę 1939r. W czasie przebijania się Armii Poznań i Pomorze przez Kampinos do Warszawy odmówił gen. Tadeuszowi Kutrzebie wykonania rozkazu obrony skraju Puszczy Kampinoskiej motywując to przewidywanymi zbyt dużymi stratami swojej brygady.

 

 

Od 12 września 1939 r. dowódca Grupy Operacyjnej kawalerii swojego imienia. Po ciężkich walkach w okolicach Tomaszowa Lubelskiego udało się mu przebić na południe, gdzie jednak natknął się na oddziały sowieckie i po ciężkich walkach, ranny dostał się do niewoli. Przetrzymywany w więzieniu we Lwowie, a następnie w Moskwie, wypuszczony po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i podpisaniu układu polsko-radzieckiego. Od 4 sierpnia 1941 r. dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a po wyprowadzeniu wojsk ze Związku Radzieckiego-dowódca Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpusu Polskiego, którym dowodził w kampanii włoskiej (Bitwa o Monte Cassino). Od 6 listopada 1945 r. pełniący obowiązki Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych.

 

 

Był przywódcą politycznym emigracyjnych środowisk wojskowych. Pochowany wśród swoich żołnierzy na cmentarzu wojskowym na Monte Cassino we Włoszech.


Został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego (pośmiertnie, 1995)
 

WIĘCEJ O NASZYM PATRONIE W NUMERZE SPECJALNYM SZKOLNEJ GAZETKI "KLEKS"

 

Plik do pobrania

(do otwarcia w programie Publisher)

  

UROCZYSTOŚĆ NADANIA NASZEJ SZKOLE
IMIENIA GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA

 

 

 

W Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu ze wspólnej inspiracji Dyrekcji, nauczycieli, uczniów i ich rodziców rozpoczęła się w roku szkolnym 2003/2004 dyskusja nad wyborem patrona szkoły.

Spośród wielu wybitnych postaci znajdujących się w polskim panteonie bohaterów narodowych wybraliśmy generała Władysława Andersa.

Jego burzliwe życie, patriotyczna działalność stały się przedmiotem zainteresowań uczniów inspirowanych przez nauczycieli. Mottem szeroko pojętych działań dydaktyczno-wychowawczych są niezwykle aktualne i dzisiaj słowa generała:

„Odrzućmy wszystko co nas dzieli,

bierzmy wszystko co nas łączy.”

Uczniowie poznawali sylwetkę swojego przyszłego Patrona, szczególny wymiar miały tutaj zajęcia z historii, języka polskiego, muzyki, godziny wychowawcze. Wspólnie z wychowawcami przygotowali piękne gazetki, wystawki tematyczne. Dla działań tych aktywnie włączyli się rodzice naszych uczniów.

Na łamach szkolnej gazetki „Kleks” ukazały się artykuły poświęcone życiu 
i działalności Władysława Andersa oraz historii II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  i bitwy o Monte Cassino. Podczas lekcji informatyki, wykorzystując technikę komputerową uczniowie przygotowali prezentacje ukazujące dorobek Generała. Na lekcjach muzyki pozwoli historię pieśni „Czerwone maki”, chór szkolny doskonalił śpiewanie pieśni II Korpusu Polskiego. Na lekcjach języka polskiego interpretowali utwory żałobne pisarzy i poetów. Odbył się związany z tą tematyką Konkurs Recytatorski propagujący poezję Feliksa Konarskiego i powieść – reportaż Melchiora Wańkowicza „Szkice spod Monte Cassino”. Nauczyciele biblioteki opracowali bibliografię poświęconą osobie Patrona i zakupili publikacje tematyczne do szkolnej biblioteki.

Nawiązaliśmy serdeczną współpracę ze Stowarzyszeniem „Pancerny Skorpion”. Co tydzień poszczególne klasy uczestniczyły w prelekcjach, projekcjach filmu związanych z działalnością Generała i II Korpusu Polskiego, spotkania te odbywały się w izbie pamięci Skorpiona, który kultywuje tradycje II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Odbyły się tematyczne konkursy: plastyczny, muzyczny, recytatorski, informatyczne, do których niezwykle aktywnie włączyli najzdolniejsi uczniowie naszego gimnazjum.

Nawiązaliśmy współpracę z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – oddział we Wrocławiu. Efektem tej współpracy było spotkanie młodzieży z pracownikiem IPN dr Jackiem Żygadło, który bada losy emigracji polskiej.

Do szeroko pojętej pracy dydaktyczno – wychowawczej PG nr 7 aktywnie włączyli się rodzice naszych uczniów. Udostępnili pamiątki rodzinne związane
z działalnością Generała. Rodzic – artysta malarz Zbigniew Pelon namalował portret olejny generała Władysława Andersa.

18 maja odbyła się uroczysta akademia związana z 61 rocznicą bitwy pod Monte Cassino, z udziałem kapitana Edwarda Głowackiego, uczestnika bitwy o Monte Cassino.

Wiosną 2005r. złożyliśmy na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Opola wniosek o nadanie gimnazjum imienia Generała Władysława Andersa.

W kolejnym roku szkolnym 2005/2006 do rozbudowanych działań wokół Patrona Szkoły włączyliśmy kolejne roczniki uczniów naszego gimnazjum.

We wszelkich przedsięwzięciach Radę Pedagogiczną wspierali Rodzice, powstał Komitet Fundacyjny Sztandaru. Pan Robert Suchiński – artysta rzeźbiarz wykonał tablicę pamiątkową poświęconą generałowi Władysławowi Andersowi, natomiast pan Janusz Wójcik – artysta plastyk wykonał stałą ekspozycję z logo szkoły oraz dekorację na uroczystość nadania imienia naszej placówce.

Ukoronowaniem patriotycznych działań szkoły związanych z Patronem stało się zaproszenie na święto naszego gimnazjum pani Ireny Anders, wdowy po generale Władysławie Andersie, obecnie mieszkającej w Londynie. Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane dzięki wspólnym, serdecznym działaniom władz miasta Opola, pani Dyrektor Stanisławy Namysło, pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego – rodziców naszych gimnazjalistów., w tym szczególnie Państwa M. A. Szczepaniaków.

   

Dzień 9 listopada 2005r. na zawsze pozostanie w serdecznej pamięci naszych uczniów, ich rodziców, Rady Pedagogicznej. O godzinie 9.00 z udziałem całej społeczności gimnazjalnej odbyła się uroczysta msza św. w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Odprawiało ją kilku księży, wśród nich ojciec pułkownik Adam Studziński – uczestnik bitwy o Monte Cassino. Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele wojska, kombatanci, a przede wszystkim pani Irena Anders.

Niezwykłą oprawę tej części uroczystości nadał szwadron samochodów historycznych IV Pułku Pancernego Skorpion spod Monte Cassino, którym przyjechali pani generałowa Irena Anders, ojciec pułkownik Adam Studziński, pani Dyrektor Stanisława Namysło, ppłk Jan Zadworny z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, ppłk Zbigniew Koziarz prezes Stowarzyszenia Pancerny Skorpion.

Honorowych gości powitali wiceprezydent Opola Arkadiusz Karbowiak, Marszałek Województwa Grzegorz Kubat, przewodniczący Rada Miasta Opola Dariusz Smagała, uczniowie, Komitet Fundacyjny Sztandaru, rodzice i nauczyciele. Ze wzruszeniem pani Irena Anders powitała młodzież, kombatantów i odsłoniła tablicę pamiątkową poświęconą Generałowi, umieszczoną na budynku Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu.

Następnie odbyła się część oficjalna uroczystości związana z nadaniem szkole imienia Generała Władysława Andersa. Społeczny Komitet Fundacyjny przekazał na ręce pani Dyrektor Stanisławy Namysło sztandar, poświęcony przez ojca
płk. A. Studzińskiego, którego rodzicami chrzestnymi byli rodzice naszych uczniów: pani Barbara Kownacka i pan Zbigniew Winiarz.

Uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze, prowadziła ją niezwykle sprawnie wicedyrektor PG nr 7 pani Małgorzata Szafors. Podsumowaniem wzruszającego spotkania pokoleń była część artystyczna, przygotowana według scenariusza nauczycielki języka polskiego pani Małgorzaty Karbowiak, w oprawie muzycznej nauczycielki muzyki pani Elżbiety Misztal.

Uwagę słuchaczy przyciągała sugestywna scenografia, komputerowa prezentacja sylwetki Generała Władysława Andersa, wzruszające interpretacje poezji wojennej, pokoleniowa gawęda, pieśni II Korpusu Polskiego w wykonaniu szkolnego chóru, własna kompozycja muzyczna ucznia kl. Ig Damiana Szczepaniaka związana
z bitwą o Monte Cassino do słów poetki E. Szelburg – Zrembiny.

To szeroko zakrojone przedsięwzięcie edukacyjne stało się powodem do dumy wszystkich podmiotów funkcjonujących w szkole. Przekonało nas, że tylko wspólne, pełne zaangażowania działanie uczniów, nauczycieli, rodziców, środowiska przynosi sukces. Uczy wszystkich, ale i każdego z osobna szacunku dla historii swojego kraju, jego dorobku kulturalnego, buduje w codziennej działalności edukacyjnej współczesny patriotyzm i czyni z niego najwyższą wartość.

 

 

  

ROK 2007

ROKIEM GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA

 

 

   Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa.

 

   Uczynił to dla uczczenia pamięci znakomitego Polaka- wybitnego dowódcy, Generała i polityka oraz dla uhonorowania Pamięci jego żołnierzy, których wyprowadził z „imperium zła” i wiódł zwycięskim szlakiem do ojczyzny przez Monte Cassino i Bolonię, żołnierzy, którym „ojcował” do końca swoich dni.

   W związku z tym społeczność szkolna PG 7 w Opolu zrealizowała szereg działań wokół wybitnego Patrona. Uczniowie kl.  I uczestniczyli w lekcjach muzealnych poświęconych II Korpusowi i Generałowi, które odbywały się w izbie tradycji stowarzyszenia „Pancerny Skorpion” w Opolu. O tamtych trudnych czasach ze wzruszeniem opowiadał uczestnik bitwy o Monte Cassino major Edward Głowacki. Aby poszerzyć wiedzę uczniów o Generale odbył się w szkole I Międzygimnazjalny Konkurs Historyczny „Generał Władysław Anders i jego żołnierze”. Nauczycielka języka polskiego Małgorzata Karbowiak wzięła udział w spotkaniu z senatorem RP panem Ryszardem Ciecierskim, Opolskim Kuratorem Oświaty panem Leszkiem Adamem Zającem dotyczącym obchodów Roku Andersa w naszym województwie. Uczniowie wykonali interesujące ekspozycje plastyczne w poszczególnych pracowniach. Wzbogacono księgozbiór tematyczny biblioteki szkolnej, współpracując w tym zakresie z dr A. Woźnym z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

 

 

 

 

   Z okazji Święta Patrona Szkoły 18 maja w rocznicę bitwy o Monte Cassino odbyły się podniosłe uroczystości. Najpierw patriotyczna msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Alfonsa Nossola, a potem prezentacja słowno- muzyczno poświecona Generałowie Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom. Była ona podsumowaniem ogólnoszkolnego projektu „Wielka i Mała Ojczyzna” .

   Jak co roku poczet sztandarowy oraz Dyrektor Szkoły pani Stanisława Namysło wzięła udział w obchodach rocznicy bitwy o Monte Cassino i święcie Stowarzyszenia „Pancerny Skorpion” , zaś delegacja młodzieży złożyła kwiaty na grobie płk. S. Glińskiego- dowódcy 4 Pułku Pancernego „Skorpion”.

 

 

 

 

   Społeczność szkolna PG 7 utrzymuje serdeczny, listowny kontakt z panią Ireną Anders. Uczniowie poznali „Szkice spod Monte Cassino” M. Wańkowicza, historię II Korpusu. Zorganizowano wystawę publikacji na temat działalności Generała z bitwy o Monte Cassino, korzystając ze zbiorów biblioteki Uniwersytetu Opolskiego i Biblioteki Pedagogicznej. Przygotowano wystawę militariów związanych z bitwą pod Monte Cassino. Serdecznym gościem Gimnazjum jest major Edward Głowacki, któremu nadano zaszczytny tytuł „Przyjaciela Szkoły”. Ze wzruszeniem społeczność nasza nadała również ten tytuł Ojcu Generałowi Adamowi Studzińskiemu.

 

 

 

    W celu uczczenia pamięci Generała i jego żołnierzy z inicjatywy Prezydenta Miasta Opola, Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego i Dyrekcji Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu 21 listopada 2007 r. w opolskim Ratuszu odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. „Generał Władysław Anders – żołnierz czasu pokoju i wojny”. Uczestniczyli w niej pracownicy naukowi – historycy z wielu polskich uniwersytetów, władze miasta i województwa, a przede wszystkim młodzież opolskich szkół. Konferencja została wzbogacona o wzruszającą część artystyczną przygotowaną przez uzdolnioną młodzież naszego gimnazjum zainspirowaną przez nauczycielkę języka polskiego – Małgorzatę Karbowiak.
   Uwiecznieniem tego naukowego przedsięwzięcia były reportaże  w mediach, a przede wszystkim publikacja naukowa . Wydano przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Opola książkę „Generał Władysław Anders – żołnierz czasu pokoju i wojny” pod redakcją naukową Andrzeja Szczepaniaka. Znalazły się tam interesujące artykuły historyków na temat Generała, jego żołnierzy, związków ze Śląskiem, wizerunku Patrona w polskich i europejskich podręcznikach historii. Wśród nich pojawił się artykuł- scenariusz słowno-muzyczny poświecony Generałowi Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom, którego autorką jest nauczycielka j. polskiego naszego gimnazjum. Wartością całej publikacji jest łączenie naukowej wiedzy z dydaktyczną praktyką codzienności szkolnej. Książka została ofiarowana bezpłatnie opolskim szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

   Wszelkie przedsięwzięcia realizowane w ramach edukacji patriotycznej w naszym gimnazjum służą dobru młodego człowieka, kształtują  wszechstronnie jego osobowość w myśl słów Generała Andersa „Odrzućmy wszystko co na dzieli, bierzmy wszystko co nas łączy”.

 

 

 

W związku z ogłoszeniem przez Senat RP roku 2007 – Rokiem Generała Władysława Andersa w Publicznym Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa podjęto następujące działania: 

 1. Zapoznano nauczycieli i uczniów z uchwałą Senatu RP dotyczącą obchodów Roku Andersa i wykonano okolicznościową tablicę informacyjną.

 2. Uczniowie klas I wzięli udział w lekcjach muzealnych poświęconych II Korpusowi i Generałowi Władysławowi Andersowi, zorganizowanych w Izbie Tradycji Stowarzyszenia „Pancerny Scorpion” w Opolu. Opowiadał uczestnik bitwy o Monte Cassino mjr Edward Głowacki.

 3. Zorganizowano Międzygimnazjalny Konkurs pt. „Generał Władysław Anders i jego żołnierze”.

 4. Nauczycielka języka polskiego Pani Małgorzata Karbowiak wzięła udział w spotkaniu z Senatorem RP Panem Ryszardem Ciecierskim i Opolskim Kuratorem Oświaty Panem Leszkiem Adamem Zającem, dotyczącym organizacji obchodów Roku Generała Władysława Andersa.

 5. Wykonano ekspozycje ścienne w pracowniach i gablotach szkolnych (na korytarzach).

 6. Systematycznie wzbogacamy księgozbiór biblioteki szkolnej o publikacje dotyczące II wojny światowej, życia i działalności Generała Władysława Andersa oraz działań wojennych II Korpusu Polskiego (we współpracy z dr Aleksandrem Woźnym z  Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego). Wydzielenie zbioru publikacji w bibliotece szkolnej.

 7. Wydano okolicznościową gazetkę poświęconą Generałowi Andersowi i bitwie pod Monte Cassino.

 8. Zorganizowano akademię z okazji Święta Patrona Szkoły - 18 maja 2007 r.

 9. Poczet sztandarowy i Dyrektor Szkoły wzięli udział w obchodach 63 rocznicy o Monte Cassino i święcie Stowarzyszenia „Pancerny Scorpion”.

 10. Delegacja uczniów złożyła kwiaty na grobie płk Stanisława Glińskiego – dowódca 4 Pułku Pancernego „Scorpion”.

 11. Utrzymywanie kontaktów z Panią Ireną Anders poprzez przesyłanie okolicznościowych życzeń.

 12. Nauka pieśni II Korpusu, omawianie na lekcjach języka polskiego „Szkiców spod Monte Cassino” Melchiora Wańkowicza oraz historii II Korpusu na lekcjach historii.

 13. Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół w Leszczynie, który 26 maja 2007 r. przyjmie imię Generała Władysława Andersa.

 14. Udział szkoły w sesji popularno-naukowej organizowanej wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego, będącej podsumowaniem Roku Andersa (listopad 2007 r.)

 15. Zorganizowano wystawę publikacji na temat życia i działalności Generała Władysława Andersa, historii II Korpusu Polskiego, korzystając ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej.

 16. Przygotowano wystawę militariów związanych z bitwą o Monte Cassino i udziałem w niej żołnierzy Pułku 4 Pancernego „Scorpion”.

 17. Spotkania z mjr Edwardem Głowackim – uczestnikiem bitwy o Monte Casino.

 18. Nadanie tytułu „Przyjaciel Szkoły” Ojcu generałowi Adamowi Studzińskiemu (kapelanowi 4 Pułku Pancernego „Scorpion”), majorowi Edwardowi Głowackiemu (2006 r.)

 19. Z okazji obchodów Dnia Patrona Szkoły zorganizowany został Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej.

 

  

ZMARŁA WDOWA PO GENERALE WŁADYSŁAWIE ANDERSIE - PATRONIE NASZEJ SZKOŁY

 

 

 

 

   Dnia 29  listopada  2010 r. zmarła pani Irena Anders, wdowa po Generale Władysławie Andersie - patronie naszej szkoły. Pani Irena Anders gościła w naszym gimnazjum 9 listopada 2005 r. podczas uroczystości nadania imienia Generała Władysława Andersa i wręczenia sztandaru naszemu gimnazjum.

 

 

 

 

Pani Generałowa przeżyła 90 lat. Była wielką orędowniczką swojego Męża i gorącą patriotką.

Zapamiętamy Ją jako ciepłą i serdeczną osobę, budzącą wielki szacunek, która opowiadała naszej młodzieży o wojennym szlaku w okresie II wojny światowej swego Męża - Generała Władysława Andersa.

 

  

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA