STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Szkolny doradca zawodowy

Kontakt

SUKCESY

Osiągnięcia

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2011/2012
Prymus Opolszczyzny
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Wolontariat

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w PG7
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2011/2012
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
DOKUMENTY
WZO PG 7
Statut PG 7
Gimnazjalny strój uczniowski
Stypendium dla uczniów
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Duplikat karty motorowerowej 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

      W PG 7 uczniowie w roku szkolnym 2012/2013 mają możliwość udziału w następujących kołach zainteresowań:

- koło artystyczne
- koło informatyczne

- koło matematyczne

- koło fizyczne

- koło chemiczne

- koło historyczne

- koło biologiczne

- obserwacje mikroskopowe
   dla kl. I

- koło j.angielskiego

- koło techniczne

- koło filmowe

- koło fotograficzne

- Klub Europejski
- koło j.angielskiego

- koło j.niemieckiego

- projekt filmowy z
   j.niemieckiego

- koło wolontariatu

- koło e-Twinning
- SKS

- Koło Młodych Twórców
-
koło teatralne

- Drama Club

- zespołowe gry sportowe
   i zajęcia taneczne

- Szkolna Gazetka "KLEKS"
- koło ratownictwa
   medycznego i PCK

- koło geograficzne
 

 

Ponadto w szkole zorganizowano :

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki

  • zajęcia wyrównawcze z  języka polskiego

  • zajęcia wyrównawcze dla uczniów dyslektycznych

  • zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego

  • zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego

  • zajęcia wyrównawcze z chemii

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  • zajęcia socjoterapeutyczne

  

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
w r. szk. 2012/2013


 

SEMESTR II

 

Lp.

Charakter zajęć

Prowadzący

Termin i miejsce

Uwagi

1

Kub Europejski

p. Anita Teuchman-Kandut

środa l. 7 i 8, s. 48

MDK

2

Szkolna Gazetka "Kleks"

p. Wojciech Kusek

czwartek l. 7 i 8, s. 41

MDK

3

Innowacja dziennikarsko-teatralna

p. Małgorzata Górka

wtorek l. 8, s. 48

 

4

Innowacja matematyczna

p. Ewa Kopińska-Czerkawska

czwartek l. 8, s. 37

 

5

Innowacja przyrodnicza

p. Katarzyna Mróz

poniedziałek l. 8, s. 23

 

6

Innowacja z j. angielskiego

p. Mariola Bashir

środa l. 8, s. 38

 

7

Innowacja z j. angielskiego

p. Jadwiga Konieczna

środa l. 8, s. 40

 

8

Innowacja z j. angielskiego

p. Maria Bury

wtorek l. 8, s. 41

42 KN

9

Innowacja sportowa

p. Joanna Kot-Bryła

środa. l. 8 i 9 (co 2 tyg.)

42 KN

10

Przygotowanie do egz. gim. z języka angielskiego

p. Mariola Bashir

wtorek l. 8, s. 38  czwartek l. 8, s. 38

42 KN

11

Koło - Matematyczne origami

p. Bogusława Bielec

wtrek l. 7, s. 15

42 KN

12

Koło matematyczne dla klas I

p. Bogusława Bielec

wtorek l. 8, s. 15

42 KN

13

Zajęcia literackie

p. Marzanna Kicera-Bogucka

czwartek l. 8, s. 46

42 KN

14

Przygotowanie do egz. gim. z języka angielskiego

p. Maria Bury

poniedziałek l. 8, s. 51 (co 2 tyg.)

42 KN

15

Koło języka angielskiego dla kl. 1 i 2

p. Beata Czyszczoń

środa l. 8, s. 49        czwartek l. 8, s. 49

42 KN

16

Koło historyczne - zajęcia egzaminacyjne

p. Dariusz Gołębiowski

środa l. 8, s. 49

42 KN

17

Koło dziennikarskie

p. Małgorzata Górka

piątek l. 8, s. 48

42 KN

18

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

p. Maciej Grygiel

środa l. 8, s. 45

42 KN

19

Zajęcia artystyczne - Dekoratornia

p. Anita Teuchman-Kandut

wtorek l. 8, s. 47

42 KN

20

Koło młodych talentów

p. Małorzata Karbowiak

wtorek l. 7, s. 46

42 KN

21

Koło fizyczne

p. Roman Kisiel

wtorek l. 8, s. 35

42 KN

22

Koło historyczne dla ucz. kl. 1-3

p. Wojciech Knosala

poniedziałek l. 8, s. 50        wtorek l. 8, s. 50

42 KN

23

Koło z j. angielskiego

p. Jadwiga Konieczna

czwartek l. 8, s. 40

42 KN

24

Przygotowanie do egzaminu dla kl. 3

p. Ewa Kopińska-Czerkawska

wtorek l. 1, s. 37        środa l 8, s. 37

42 KN

25

Koło eTwinning

p. Wiesława Krzysków-Kurzyna

środa l. 8, s. 48

42 KN

26

Klub miłośników filmu religijnego

ks. Zygmunt Nagel

poniedziałek 19:15-20:15, salka katech.

42 KN

27

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego

p. Wojciech Kusek

piątek l. 8, s. 41

42 KN

28

Koło informatyczne

p. Grzegorz Labisz

czwartek l. 7, s. 45

42 KN

29

Koło techniczne

p. Grzegorz Labisz

piątek l. 8, s. 17

42 KN

30

Koło geograficzne - przygotowanie do konkursu

p. Danuta Lech

poniedziałek l. 8, s. 25

42 KN

31

Koło fotograficzne

p. Rafał Łężny

poniedziałek l. 8 i 9 s. 40

42 KN

32

Projekt filmowy z języka niemieckiego.

p. Daniel Macioł

środa l. 8, s. 37A   czwartek l. 8, s. 45

42 KN

33

Koło filmowe, Klub Humanitarny

p. Robert Malkusz

środa l. 8 i 9, s. 45         (co 2 tyg.)

42 KN

34

Koło artystyczne

p. Elżbieta Misztal

poniedziałek l. 8 i 9, s. 17

42 KN

35

Koło biologiczne - Przygotowanie do konkursów z biologii.

p. Katarzyna Mróz

wtorek l. 8, s. 23

42 KN

36

Przygotowanie do egzaminu ginmnazjalnego  Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

p. Stanisława Namysło

wtorek l. 8, s.27                 

42 KN

37

Koło biologiczno-chemiczne - przygotowanie do konkursów

p. Bożena Nawrocka-Sapich

poniedziałek l. 8, s. 33

42 KN

38

Koło chemiczne

p. Krystyna Piwińska

czwartek l. 8, s. 33

42 KN

39

Przygotowanie do egz. gim. z języka niemieckiego

p. Edyta Wiater

czwartek l. 8, s. 37A

42 KN

40

Oddziaływanie pedagogoczno-psychologiczne

p. Małgorzata Talarczyk

poniedziałek l. 7, s. 22    środa l. 8, s. 22

42 KN

41

Szkolne koło wolontariatu

p. Magdalena Wąsacz

środa l. 8, s. 39        czwartek l. 8, s. 39

42 KN

42

Przygotowanie do egzaminu dla kl. 3

p. Bartosz Wiertelak

piątek l. 8, s. 35

42 KN

43

Przygotowanie do egzaminu ginmnazjalnego

p. Halian Włodarczyk-Porzucek

poniedziałek l. 8, s. 27

42 KN

44

Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze

p. Daniela Zbyszewska

piątek l. 3, czytelnia

42 KN

45

Zajęcia sportowe, Pierwsza pomoc

p. Joanna Kot-Bryła

środa l. 8 i 9 (co 2 tyg)

42 KN

46

Szkolna liga trójek siatkarskich
Zajęcia sportowo-rekreacyjne - Koło Taneczne

p. Justyna Drążek

czwartek l. 8 i 9

42 KN

47

Szkolna liga trójek siatkarskich
Nordic Walking

p. Dorota Szczepanik

czwartek l. 8 i 9

42 KN

48

Zajęcia sportowe: tenis stołowy, tenis ziemny, badminton

p. Paweł Franek

wtorek l. 8 i 9

42 KN

49

Zajęcia sportowo-rekreacyjne: szkolna liga piłki nożnej.

p. Paweł Wiertelak

poniedziałek l. 8 i 9

42 KN

50

Zajęcia sportowe

p. Dariusz Żerdecki

środa l. 8  i 9

42 KN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA